Sàn Hose là gì?

Sàn Hose – Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ra đời vào tháng 7 năm 2000, có cơ chế hoạt động tương tự như một công ty TNHH một thành viên với số vốn điều lệ ban đầu là 1000 tỷ. Cùng tìm hiểu thêm thông tin về sàn Hose trong […]